Åstadheia 78

BAMBLE: 3 hyttetomter i flotte naturomgivelser! Sikre deg drømmetomten i ditt fremtidige ferieparadis! Solrikt. Naturskjønt. Nærhet til hav og skjærgårder. Hytte opp til 100 kvm - 1 plan.
 • Stathelle
 • Åstadheia 78, 3967 Stathelle
 • 400,000
Gi bud
 • iHUS Eiendomsmegling v/Jannik Lindhoff Holm har nå gleden av å presentere disse 3 flotte hyttetomtene beliggende i Bamble kommune! Skap gode minner med familie og venner, og lev ut hyttedrømmen i fantastiske naturomgivelser i Bamble.
 • Områdebilde
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Dronebilde av tomtene.
 • Områdebilde
 • Områdebilde
 • Områdebilde
 • Tomter-bilde
 • Tomter
 • Tomter-bilde

Prisdetaljer

 • Prisantydning400,000
 • Totalpris400,000
 • BoligtypeHyttetomt
 • EierformSelveier
Gi bud

Areal, byggeår og matrikkel

 • Tomt904m2
 • Byggeår2018
 • Kommuenr.814
 • Gårdsnr.46
 • Bruksnr.84
 • Meglers ref.80180045

Visning

 • Ingen planlagte visninger for øyeblikket. Kontakt megler for mer informasjon.

Megler

Jannik Lindhoff Holm

Salgsleder/ Eiendomsmeglerfullmektig / Siviløkonom

jh@ihus.no

91 65 19 02

iHUS Eiendomsmegling v/Jannik Lindhoff Holm har nå gleden av å presentere disse 3 flotte hyttetomtene beliggende i Bamble kommune! Skap gode minner med familie og venner, og lev ut hyttedrømmen i fantastiske naturomgivelser i Bamble. Fantastiske skjærgårder med øyer, holmer og skjær langsetter fastlandets kyst, gjør at dette blir ditt faste ferieparadis! Ta kontakt med oss i dag for å sikre deg en av drømmetomtene på Åstadheia.

Tomt 1: Gnr. 46 Bnr. 84 er på ca 904,5 kvm
Tomt 2: Gnr. 46 Bnr. 86 er på ca 1009,6 kvm
Tomt 3: Gnr. 46 Bnr. 87 er på ca 934,9 kvm

FOR KARTOVERSIKT: Gå til http://www.seeiendom.no og legg inn 0814-46/84 for tomt 2 (for tomt 4: 0814-46/86) samt (for tomt 5: 0814-46/87) Evt ta kontakt med megler for nærmere veiledning.

Innhold

Tomten ligger solrikt og fint til på Åstadheia. Det er et barnevennlig og rolig område omringet av flott natur. Variert og flott skjærgård i nærområdet med korte avstander til Langesund, Valle, Jomfruland og Kragerø.

Om sommeren arrangeres en rekke konserter på Wrightegaarden og det er mange badegjester i Steinvika og Krogshavn. I tillegg finner fem festivaler sted i Langesund. Kystområdet mot sør med sin skjærgård er om sommeren rekreasjonsområde (med Skjærgårdsparken) for turister, og har i overkant av 2000 hytter. Bamble har den lengste kystlinjen i Telemark.

Standard

Reguleringsbestemmelser for Aastad Nord, gnr 46, bnr 2 i Bamble Kommune:

§ 2 Bebyggelse og anlegg
2.1. Områdene FF1 - FF6 skal benyttes til frittliggende fritidsbebyggelse,

2.2. Maks størrelse på hyttene er 100 kvadratmeter BTA i 1 etasje. Unntak fra dette er tomt 3 - del av FF2 som kun kan bebygges med 80 kvadratmeter BTA.

2.3. Det tillates kun en bygning pr tomt. Bod og do skal bygges sammen med hovedbygningen. Terrasse/platting skal tilknyttes hytte, og ikke overstige 30 kvadratmeter.

2.4. Hyttene skal plasseres som vist i planen i 1 etasje, med møneretning i hyttenes lengderetning.

2.5. Bebyggelsen skal ha saltak på maks 33 grader.

2.6. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter målt fra gjennomsnittlig terreng og mønehøyde er maksimalt 5,0 meter over gjennomsnittlig terreng.

2.7. Hyttene skal ha en naturvennlig farge som passer inn i terrenget.

2.8. Utenomhusarealene på tomtene skal i størst mulig grad beholdes som naturtomt.

2.9. Hyttene tillates å tilkoble strøm.

2.10. Hyttene skal ha formullingstoalett med tett tank med tømmeanordninger.

2.11. Ved bygging av hyttene skal det gjennomføres \"enkle forebyggende tiltak\" mot Radon,
jf Byggforsk, Byggdetaljer A520.706.

§ 3 Samferdselsanlegg og infrastruktur
3.1. Veg og parkering (F2) skal bygges som vist i planen og ferdigstilles samtidig med hyttene. Etappevis utbygging av veg og parkering tillates.

3.2. Det opparbeides 2 parkeringsplasser i tilknytning til hver enkelt hytte som vist i planen.


Se reguleringsbestemmelser for mer utfyllende informasjon.

Parkering

Parkering i området, kan opparbeidet på egen tomt.

Tomt

TOMT.EIET

Omkostninger

Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt): 11100
Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg): 2800
Panteattest kjøper: 172
Tingl.gebyr pantedokument: 525
Tingl.gebyr skjøte: 525
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-): 10000

Eierskiftefors

Selger har tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring. Budgivere og interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæringsskjema og tilstandsrapport.

Selges "som den er":
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for kjøper. Eiendommen har allikevel mangel der dette følger av avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" eller § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" eller eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.