Tomt Romskollen

Romskollen/Askim - Tomt regulert for blokkbebyggelse (minimum 114 leiligheter)
 • Askim
 • Tomt Romskollen, 1815 Askim
 • 1
Gi bud
 • Det er tomt B7 og B8 som er til salgs
 • Illistrasjonbilde på hva som skal bygges i veien innenfor blokkene
 • For ytterligere informasjon ta kontakt med megler Per Anders Lindstad på tlf: 916 51 780

Prisdetaljer

 • Prisantydning1
 • Totalpris1
 • BoligtypeBoligtomt
 • EierformSelveier
Gi bud

Areal, byggeår og matrikkel

 • Tomt12100m2
 • Kommuenr.124
 • Gårdsnr.92
 • Bruksnr.81
 • Meglers ref.80170160

Visning

 • Ingen planlagte visninger for øyeblikket. Kontakt megler for mer informasjon.

Megler

Per Anders Lindstad

Partner - Megler MNEF

pal@ihus.no

91 65 17 80

Innhold

Tomtene har en fin og solrik beliggenhet i syd-vest vendt i svakt skrånende terreng, og er en del av det nye boligfeltet på Romskollen hvor bla. a 56 eneboliger i par skal oppføres av Vari Utvikling AS. To av tomtene grenser til landbruksarealer mot syd.

Boligfeltet ligger høyt og fritt i svært så flotte omgivelser med ypperlige solforhold og en følelse av nærhet til naturen. Samtidig er du ikke mer enn ca. 3 km fra Askim sentrum med fasiliteter som kjøpesenter, forretninger, kommunikasjoner, idrettsanlegg, lysløype, kafeer, Askim kulturhus, Østfoldbadet, m.m. Spydeberg sentrum ligger også kun ca. 3 km vestover fra området.

Boligfeltet vil opparbeides med flere friarealer og det planlegges også et stort park-belte øst for boligfeltet.

Fra Romskollen kan du legge søndagsturen over til Romsåsen gruver på Kykkelsrud. Her er det spennende aktiviteter både for store og små eller legge søndagsturen til Fossum og prøve fiskelykken i Glomma. Alternativt kan kanskje Hallerud badeplass ved Lyseren (Spydeberg) eller skihytta med kunstsnøanlegg (Spydeberg), populære Åsermarka eller Trømborgfjella friste mer? Er du glad i golf kan du velge mellom to baner på henholdsvis Mørk i Spydeberg eller på Askim golfpark med sin 18 eller 9 hulls bane, m.m.

Fra eiendommen er det nærhet til Rom barneskole og barnehage, alternativt Steiner-skolen og barnehage. Ny ungdomsskole er bygget på Løken i Askim og videregående skole ligger langs Vammaveien noen kilometer fra boligfeltet.

Askim ligger ca. 5,5 mil fra Oslo sentrum. Det er direkte buss- og jernbaneforbindelse til Oslo og Ski. Fra boligfeltet vil du få under 1 km til direkte påkjøring til nye E-18. Veiforbindelsen fra Askim til Oslo er hovedsakelig langs riksvei og europavei. Kjører du ca. 30 minutter østover kan du legge handelsturen til Töcksfors eller videre til Årjäng i Sverige. Ski som er et knutepunkt for NSB og har blant annet populære Ski storsenter er ca. 22 minutters kjøretur unna

Askim er Østfolds femte by og regionssenter i Indre Østfold. Kommunen ligger sentralt ved E18. Askim er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Askim.

Regjeringspartiene har nylig bevilget 7,2 mrd kroner og fremskynder ferdigstillelsen av nye E-18. Statens Vegvesen planlegger byggestart før 2020. \"

Hvert år velger mellom 100 og 200 mennesker å flytte til Askim. Kommunen har en levende og komprimert bykjerne, med naturopplevelser i gangavstand fra sentrum.\"

http://www.askim.kommune.no/om-askim.197262.no.html

Se også utbygger Vari Utvikling AS sin hjemmeside www.vari.no

Standard

Romskollen er ett veletablert boområde kort vei fra Askim sentrum. Det er et område i sterk vekst og utvikling.

o Tomt på totalt 12.100 kvm (Tomt B7 og B8)
o Regulert for minst 114 leiligheter, opptil 13 meter gesimshøyde
o Blokkbebyggelse opp til 4 etasjer
o Totalt antatt bebygd areal 14.500 kvm
o Solrik beliggenhet på sydvestvendt svakt skrånende tomt.
o Utbyggingsplan tilsier oppstart ca. 2019.
o Vei, vann, kloakk og strøm frem til tomtegerensen.
o Gangvei og gangavstand til Askim sentrum.
o Askim kommune etablerer tilknytningsvei (Schuckertlinna) fra avkjøring Romskollen til rundkjøring ved RV 128 Osloveien syd for tomteområdet med direkte påkjøring til E18 (ferdig 31.01.18).
o Siste traseer av firefelts veg E 18 til Oslo er vedtatt i NTP mellom Vinterbro i Ås og Retvet i Ski.

Diverse

Pris og betalingsordning er åpent for diskusjon.

Adkomst

Fra E18:
Ta av første avkjøring til Askim, skiltet Askim Vest. Følg skilting mot sentrum. Ta så til venstre inn Langnesveien, vis a vis Askim Bærpresseri og bilbutikken Askim Autosalg. Følg Langnesveien til du tar til venstre inn Schuckertlinna. Følg Schuckertlinna ca. 1 km så ser du hogstfeltet på venstre side av veien. Feltet begynner i bunn av bakken ved etablering av den nye veien over til Krosby og til påkjøringen til E-18.
Spaser opp til toppen av bakken så ser du hele byggefeltet.

Ny veiforbindelse er under opparbeidelse fra Krosby og frem til boligfeltet. Denne er forventet ferdigstilt i løpet av 4. kvartal 2017

Se også kartskisse.

Tomt

TOMT.EIET

Omkostninger

Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt): 11100
Panteattest kjøper: 172
Tingl.gebyr pantedokument: 525
Tingl.gebyr skjøte: 525

Bebyggelse

Nytt boligfelt som er under utvikling. Det må forventes anleggstrafikk og byggestøy. Felt B 7 og B8 er regulert til bolig og blokkbebyggelse og må påregnes utbygd i fremtiden.

Eierskiftefors

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Budgivere og interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæringsskjema og tilstandsrapport.

Selges "som den er":
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel fravikes til ugunst for kjøper. Eiendommen har allikevel mangel der dette følger av avhendingslovens § 3-7 "manglende opplysninger om eiendommen" eller § 3-8 "uriktige opplysninger om eiendommen" eller eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.